Overzicht

EEN PASSIE VOOR TECHNOLOGIE?

Kom ons helpen applicaties ontwikkelen en onderhouden SnelStart maakt boekhouden gemakkelijk. Dat is de belofte van onze software, help jij die belofte te realiseren? Als ontwikkelaar op onze IT afdeling werk je mee aan het ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderhouden van alle SnelStart applicaties.

De IT-afdeling van SnelStart werkt in SCRUM teams die bestaan uit ongeveer vier ontwikkelaars en twee testers. Als team ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren, testen en in productie brengen van verbeteringen aan onze applicaties. Bij SnelStart lopen we voorop in het toepassen van nieuwe ontwikkelingen zoals test driven development, continuous delivery, een DevOps mindset en het gebruik van de Cloud. Zo maken we gebruik van veel verschillende onderdelen van de Microsoft Azure Cloud. Daarbij is SnelStart één van de eerste gouden Microsoft Partners op de competentie Cloud Platform.

A. Doel

Het ontwikkelen en onderhouden van software, volgens de afgesproken requirements in het functioneel- en technisch ontwerp, zodat een product wordt opgeleverd dat kan worden getest.

B. Plaats in de organisatie

De ontwikkelaar maakt deel uit van een scrumteam en rapporteert aan de scrummaster van dit scrumteam. De ontwikkelaar valt in de hiërarchie van de organisatie onder de manager IT.

C. Resultaatgebieden Ontwikkelaar (basis)

1. Ontwikkelen van software Het ontwikkelen van software met als doel het opleveren van functioneel en technisch werkende software volgens de standaarden en kwaliteitsnormen van SnelStart. De ontwikkelaar werkt in een team volgens de scrum methodologie.

Kernactiviteiten

• Ontwikkelen van werkende software volgens de geldende requirements;

• Ontwikkelen van unit test en integratietest voor de ontwikkelde software;

• Documenteren van code om benodigde kennis voor hergebruik en onderhoud vast te leggen;

• Ontwikkelen van prototypes om de werking van nieuwe technologie of functionaliteit te kunnen demonstreren;

• Inchecken van de ontwikkelde code in source control volgens de richtlijnen van SnelStart;

• Oplossen van bugs in bestaande software;

• Deelnemen aan de meetings van het scrumteam.

2. Reviewen van software

Het beoordelen van de ontwikkelde software, volgens de afgesproken normen, zodat kan worden vastgesteld of het product voldoet aan de geldende requirements, normen en standaarden zoals deze beschikbaar zijn bij SnelStart.

Kernactiviteiten

• Beoordelen van de ontwikkelde code, inclusief unit tests, integratietests en documentatie;

• Terugkoppeling geven aan de ontwikkelaar;

• Terugkoppeling van review in source control.

3. Demonstreren van software

Het demonstreren van de ontwikkelde software aan de stakeholders, zodat belanghebbenden kunnen beoordelen of de getoonde oplossing voldoet aan de wensen van de stakeholders.

Kernactiviteiten

• Demonstreren van de ontwikkelde software;

• Geven van uitleg aan stakeholders;

• Vragen om feedback.

4. Cases vanuit IM

Het analyseren van cases die binnenkomen vanuit IM of Applicatiebeheer, met als doel het oplossen van de gemelde problemen.

Kernactiviteiten

• Analyseren van de vraag;

• Het uitzoeken van antwoorden of oplossingen;

• Proactief inspelen op mogelijke vervolgvragen.

5. Kennisontwikkeling

Het opdoen van kennis over nieuwe ontwikkelingen in de software ontwikkeling en het vertalen van deze kennis naar toepasbare oplossingen of toepassingen binnen SnelStart.

Kernactiviteiten

• Zelfstandig bijhouden van kennis binnen het vakgebied van de Ontwikkelaar, deels volgens het Opleidingsplan.

• Communiceren over nieuwe ontwikkelingen/technieken met de Technical Lead en/of Architect.

Extra resultaatgebieden Ontwikkelaar (senior)

6. Technische ontwerpen

Het maken van een technisch ontwerp, op basis van de beschikbare requirements, wat de oplossingsrichting voor een specifiek probleem beschrijft voor de te ontwikkelen oplossing.

Kernactiviteiten

• Analyseren van alternatieven;

• Opstellen en/of aanpassen van technisch ontwerp volgens richtlijnen;

• Valideren ontwerp met stakeholders.

7. Technical Lead

De Technical Lead is de verantwoordelijke binnen een scrumteam met betrekking tot technologie, tools, technisch ontwerp en architectuur. Technical Lead is een rol die door één ontwikkelaar binnen het scrum team kan worden uitgevoerd.

Kernactiviteiten

• Is aanspreekpunt voor de ontwikkelaars binnen zijn team m.b.t. technologie, tools, ontwerp en architectuur van de informatiesystemen en softwareproducten die worden ontwikkeld;

• Monitoren van compleetheid en kwaliteit van code en documentatie binnen het scrumteam;

• Signaleren van zaken die impact hebben op de dagelijkse voortgang op het gebied van technologie, tools, technisch ontwerp, ontwikkelproces en architectuur;

• Organiseren van proof-of-concepts binnen het scrumteam;

• Reviewen van technisch ontwerp op basis van patterns en principles (SOLID);

• Beslissen over technische oplossingen binnen het scrumteam in samenwerking met de Architect;

D. Kennis en ervaring

• HBO werk en denkniveau;

• Goede kennis van C#, VB.NET en/of ASP.NET;

• Goede kennis van SQL;

• Talen: Nederlands, Engels;

• Bezit van een relevante Microsoft Certificering;

• Ervaring met webservices;

• Voor de seniorfunctie: 3 jaar ervaring en gevorderde kennis op het gebied van softwareontwikkeling en technisch ontwerp.

E. Competenties

De competenties zijn beschreven met gedragsvoorbeelden. De voorbeelden geven medewerker inzicht hoe de functie moet worden uitgeoefend en maken het mogelijk afspraken te maken over gewenste ontwikkeling van de medewerker. In onderstaande tabel worden de competenties weergegeven die het belangrijkst zijn voor de functie.

Competenties

Kwaliteitsgericht

– Stelt hoge eisen aan de kwaliteit.

– Evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van kwaliteitsnormen.

– Stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is.

– Voorkomt dat er fouten worden gemaakt.

Oplossingsgericht

– Signaleert problemen op tijd.

– Onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden.

– Kan tot synthese/ beoordeling komen.

– Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten.

– Formuleert praktische en haalbare oplossingen.

– Bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen.

Innovatief

– Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren.

– Ziet kansen en bedenkt mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten.

– Past ideeën voor verbetering van zaken zo mogelijk direct toe.

– Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen.

Creativiteit

– Doorbreekt bestaande denkkaders.

– Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken.

– Combineert bestaande benaderingen tot nieuwe oplossingen.

– Bedenkt makkelijk meerdere oplossingen of benaderingen voor een vraagstuk.

Plannen en organiseren

– Stelt prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen.

– Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen doelstellingen moeten worden gerealiseerd.

– Zet plannen en projecten in beweging door zaken concreet te regelen.

– Creëert de randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen realiseren.

Medewerker zal zich ervoor inzetten om deze functie zo goed mogelijk te vervullen en stemt ermee in dat deze beschrijving zal gebruikt worden als leidraad om het functioneren periodiek te evalueren

Wij zoeken:

 • C# .Net Software Developer
 • HBO/WO werk- en denkniveau met enkele jaren programmeerervaring
 • Gedegen kennis van C# en ASP.NET
 • Gedegen kennis van SQL
 • Ervaring met object georiënteerd programmeren is een vereiste
 • Kennis van design patterns, UML is een pre Gecertificeerd Microsoft Ontwikkelaar (MCSD) is een pre
 • Je bent communicatief vaardig, beschikt over een sterk ontwikkeld probleemanalytisch vermogen en kunt goed samenwerken in een team.
 • De drive om jezelf te willen verbeteren

Verantwoordelijkheden:

 • Meedenken in de vertaling van wensen van klanten naar ontwerpen en programmatuur
 • Het ontwikkelen van slimme en eenvoudige toepassingen voor onze klanten en het onderhouden van bestaande applicaties
 • Intensief samenwerken met testers om gezamenlijk zo snel mogelijk werkende software op te leveren
 • Het leveren van ondersteuning aan onze helpdesk of onze klanten wanneer dat noodzakelijk is
 • Actief participeren aan de realisatie van de SnelStart doelstellingen in het algemeen en die van de afdeling IT in het bijzonder

Screening maakt onderdeel uit van onze werving en selectie procedure. Onder screening wordt o.a. verstaan: het nagaan van ervaringen met justitie en/of politie en het natrekken van referenties